De opleiding

 

De opleiding tot chiropractor kan momenteel enkel gevolgd worden in het buitenland. Er zijn universiteiten in Australië, Brazilië, Cananda, Denemarken, Frankrijk, Japan, Korea, Mexico, Nieuw Zeeland, Spanje, Zuid-Afrika, Engeland en Amerika. 

Helaas is er nog steeds geen universiteit in België of Nederland. 

De meeste Nederlanders en Belgen volgen hun opleiding in Engeland aan het Anglo European College of Chiropractic (AECC). 

De studie is een vijfjarige universitaire opleiding, waarbij je opgeleid wordt tot chiropractor. Bij de opleiding behoort tot het vakkenpakket onder andere: neurologie, neuro-anatomie, farmacologie, anatomie, fysiologie, voeding, radiodiagnostiek, pathologie…

Na het afronden van de opleiding volgt in Nederland nog een stage jaar namelijk het GEP (Graduate Education Programme) jaar. Hierna ben je als chiropractor aangesloten bij de Nederlandse Chiropractie Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) . 

 

Interesse om de opleiding te volgen? Klik dan op deze website www.nca.nl